גיוס עובדים הוא נושא מאתגר בעסקים ואנו עוסקות בו לא מעט.

בעסק המשפחתי גיוס עובדים הוא אף מאתגר יותר, מדוע?

מכיוון שהעסק המשפחתי לרוב מאופיין בהתנהלות א-פורמלית, העובדים מתייחסים לעסק כאל בית שני שלהם, הם הופכים להיות חלק מהמשפחה וכל עובד ממלא כמה תפקידים במקביל.
לכן על העסקים המשפחתיים המעוניינים לגייס עובדים חדשים, עליהם להיערך מראש:
– ברמת המאקרו – חשוב להגדיר מראש ולדבר את ערכי החברה והתרבות הארגונית שאנו רוצים לשאוף אליה.
– ברמת המיקרו – להגדיר מראש את התפקיד, שיטות העבודה, מי הפרסונה שאנו מחפשים לתפקיד, מה הערכים והתכונות שחשוב שיהיו לה ומה נדרש ממנה ברמת ניסיון וידע.
תזכרו שוב שכל מסגרת מעניקה חופש לנוע בתוכה.

זה חשוב בכל עסק אולם בעסק המשפחתי זה חשוב שבעתיים גם עבור היזם ומשפחתו ובפרט עבור העובדים.

האם אתם נערכים מראש לתהליכי הגיוס או זורמים? 

גיוס עובדים, האתגר לגייס עובדים לעסק משפחתי - היהלום העסקי

← לבדיקת התאמה ואבחון ראשוני ללא עלות - מלאו את הטופס: